Deon nieuw lid van VMO

Deon heeft zich als nieuw lid aangesloten bij de Verenigde Maakindustrie Oost.

De Verenigde Maakindustrie Oost (VMO) is dé belangenvereniging voor alle industriële maakbedrijven en kennisdragers in de maakindustrie in Oost Nederland. De VMO bestaat uit meer dan 170 bedrijven en kennisdragers en zijn allen uitsluitend afkomstig uit de maakindustrie of daaraan direct gelieerd.
Doelstelling van de VMO is versterking van de duurzaamheid van de maakindustrie in Oost Nederland in o.m. de metaal, metalelektro, kunststof, engineering en procesindustrie en overige maaksectoren door:
•Versterking van de samenwerking van VMO leden onderling,
•VMO samenwerkingsverbanden;
  -Aerospace/defensie groep
-Automotive groep
-Machinebouw en algemene toelevering groep
-Kunststof groep
-Engineering groep
•Gemeenschappelijke externe profilering en promotie, nationaal en internationaal,
•Initiatie en stimulering van opleiding en scholing,
•Stimulering van innovatie en onderlinge kennisoverdracht.
De VMO behartigt de belangen van de leden niet alleen door initiatie van een groot aantal algemene initiatieven maar tevens door de leden direct te ondersteunen in gezamenlijke bedrijfsinitiatieven om optimale kansen en mogelijkheden te creëren.
Voor de lange termijn betekent dit;
Een specifieke continue belangenbehartiging voor de leden van de VMO met een vernieuwde visie op samenwerken en invulling aan de gemeenschappelijke belangen van de maakindustrie met een zeer sterke nadruk op de regio Oost Nederland.
Voor meer informatie over de VMO, of om ook lid te worden, ga naar www.vmo.nl
Pim van der WerffDeon nieuw lid van VMO