Deon aangesloten bij TKT

Deon is aangesloten bij de Technologie Kring Twente.

De Technologie Kring Twente; een actief netwerk bestaande uit circa 150 kennis- en technologie intensieve bedrijven in de regio Twente.
Innovatie, Ondernemerschap en Groei
De activiteiten van TKT zijn erop gericht ondernemerschap en groei te stimuleren en te faciliteren met betrekking tot kennis- en technologie intensieve bedrijvigheid. TKT vervult een verbindende rol tussen haar leden onderling maar ook met partijen daarbuiten om samenwerking en clustervorming tot stand te brengen. We streven naar een klimaat in Twente waarin innovaties tot stand komen, zich kunnen ontwikkelen en doorgroeien naar succesvolle bedrijvigheid.
De leden
De achterban van TKT wordt gevormd door kennis- en technologie intensieve ondernemers/ ondernemingen die volop bezig zijn met innovatie en een link hebben met Twente. Ongeacht de levensfase van het bedrijf hebben zij een duidelijke groeiambitie.
Voor meer info kijk eens op www.tkt.org
Deon EditorDeon aangesloten bij TKT